Jussi-työ®


Jussi-työ auttaa väkivallan tekijöitä, jotka haluavat ehkäistä tai lopettaa väkivallan käytön lähisuhteissaan ja tarvitsevat apua kriisinsä selvittämisessä.

Jussi-työn tavoitteena on auttaa miehiä löytämään väkivallattomia keinoja sekä elämään turvallisesti itsensä ja läheistensä kanssa.
Asiakkaaksi hakeutumiseen riittää oma yhteydenotto.

Yhteydenottolomake
(Lomake löytyy nettiturvakoti.fi -sivuilta)

Jussi-työtä tehdään seuraavilla paikkakunnilla: Kotka-Kouvola, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Vaasa ja Rovaniemi.

 

Ensi- ja turvakotien liiton Avopalvelut auttavat kaikkia väkivallan osapuolia: väkivallan kokijoita, lapsia ja väkivallan tekijöitä.
Vaikka lähipaikkakunnallasi ei olisi Jussi-työtä tarjolla, saattaa läheltä silti löytyä väkivallan tekijöiden auttamiseen perehtyneitä työntekijöitä.

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten avopalveluiden yhteystiedot

 

Työskentely oman toiminnan muuttamiseksi kannattaa

Jussi-työstä tehtiin ulkoinen arviointitutkimus vuosina 2009-2010. Se kuvasi mitä hyötyjä parhaimmillaan työhön sitoutuneet asiakkaat ovat siitä saaneet.

”Arvioinnin keinoin tutkittuna Jussi-työllä on ollut selkeää vaikuttavuutta siihen sitoutuneiden asiakkaiden kannalta. Eniten tulivat esiin pienet askeleet kohti väkivallattomuutta, miehen itsehillinnän kasvu,
perheen tilanteen rauhoittuminen, kriisistä yli pääseminen ja auttamisjärjestelmän piiriin pääseminen. Samaa vaikuttavuutta osoitti Jussi-työn selkeä miesten hyvinvointia lisäävä vaikutus ja uusien oivallusten
ja ratkaisukeinojen saaminen. Jussi-työ on vähentänyt väkivallan käyttöä tutkituissa tapauksissa. Väkivalta on vähentynyt merkittävästi ja runsaalla kolmanneksella tutkituista loppunut kokonaan.
Perheistä noin 70 % on pysynyt koossa, mitä voitaneen pitää hyvänä tilanteena, kun otetaan huomioon, että perheet ovat olleet vaikeissa kriiseissä. Vaikka eroja oli tullut melko paljon,
olivat kaikki eronneet kuitenkin kokeneet hyvinvointinsa kasvaneen.  Erityisesti Jussi-työstä ovat hyötyneet ne, joilla on ollut pitkä asiakkuus.”

Etkllogo